Patyčios iš Bažnyčios ir kunigų

Paklausė Tema: Visi kiti
Sveiki,
sakykit, kaip vertinate paskutiniu metu padaugėjusių patyčių iš katalikų Bažnyčios ir kunigų žiniasklaidos priemonėse? Kodėl taip puolami esat? Kokios to priežastys? Ir kaip atsilaikote?
Dėkoju.

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymai: (3)

Atsakė

Nieko naujo po saule, kaip pasakytų Koheletas.

Va, pasidalinsiu ištrauka iš Bažnyčios Tėvų lobyno: Laiškas Diognetui, II amžius.

 

Kas kūnui siela, tas pasauliui krikščionys

5. 1. Mat krikščionys nuo kitų žmonių nesiskiria nei kraštu, nei kalba, nei papročiais; [2.] jie negyvena kokiuose savuose miestuose, nevartoja kitoniškos tarmės, neturi ypatingo gyvenimo būdo. 3. <...>. Jie nesilaiko žmogiškų nuomonių - ne taip kaip kiti. 4. Įsikūrę ir graikų, ir barbarų miestuose, kam kokia dalia teko, laikydamiesi vietinių papročių, apdaro, mitybos ir visos gyvensenos, jie tvarko savo gyvenimą nuostabiai ir, kaip visi sutaria, neįtikėtinai. 5. Jie gyvena savo tėviškėse, bet kaip laikini; dalyvauja visuose reikaluose kaip piliečiai, bet viskam pasirengę kaip svetimšaliai; kiekvienas svetimas kraštas jiems yra tėvynė, o kiekviena tėvynė – jiems svetima. 6. Jie, kaip ir visi, veda, susilaukia vaikų, bet pagimdytųjų neišmeta. 7. Bendras jų stalas, bet ne guolis. 8. Jie gyvena kūne, bet ne pagal kūną; [9.] dienas leidžia žemėje, bet jų tėvynė danguje. 10. Jie paklūsta išleistiesiems įstatymams, bet savo gyvenimu juos viršija. 11. Visus myli – ir visų persekiojami. 12. Jie nepažįstami, ir teisiami, jie žudomi atgaivinami. 13. Jie beturčiai, bet praturtina daugelį, visko stokoja, bet visko pertekę. 14. Jie niekinami, bet paniekoje randa šlovę, šmeižiami, bet pasirodo teisūs, [15.] keikiami laimina, įžeidinėjami atsako pagarba. 16. Būdami geradariai jie baudžiami it nedorėliai, nubausti džiaugiasi tarsi atgaivinti. 17. Žydai kariauja su jais kaip su svetimtaučiais, graikai juos persekioja, bet niekas iš jų nekentėjų negali nurodyti priešiškumo priežasties.

6. 1. Žodžiu, kas yra kūnui siela, tas pasauliui – krikščionys. 2. Siela pasklidusi po visus kūno narius, o krikščionys – po pasaulio miestus. 3. Siela gyvena kūne, bet nėra iš kūno, ir krikščionys gyvena pasaulyje, bet nėra iš pasaulio. 4. Kaip neregimoji siela yra užsklęsta regimame kūne, taip ir krikščionys, pasaulyje gyvendami, yra regimi, bet jų tikėjimas nematomas. 5. Kūnas nekenčia sielos ir kovoja su ja, nepatyręs jokios neteisybės, – mat ši draudžia jam mėgautis smagumais. Ir krikščionių pasaulis nekenčia, jokios neteisybės nepatyręs, vien todėl, kad jie priešinasi malonumams. 6. Siela myli kūną, kuris jos nekenčia, ir jo narius, – ir krikščionys myli savo nekentėjus. 7. Siela užsklęsta kūne, bet palaiko kūną, ir krikščionys pasaulyje tarsi kaliniai, bet pasaulis jais laikosi. 8. Nemirtinga siela gyvena mirtingame būste, ir krikščionys, apsistoję gendančiuose [kūriniuose], laukia dangaus negendamybės. 9. Siela, nelepinama valgiu ir gėrimu, stiprėja, taip ir krikščionys engiami kasdien gausėja. Dievas pastatė juos mūšio rikiuotėje, iš kurios nevalia jiems trauktis.

 

LAIŠKAS DIOGNETUI (II a.)

 

BAŽNYČIOS TĖVAI. ANTOLOGIJA. Aidai 2003. P. 139-140

Atsakė

"Viešpaties baimė yra išminties pradžia, bet kvailiai niekina išmintį ir pamokymus."

Pat 1,7

Kas bijo žmonių, pakliūna į spąstus, kas pasitiki Viešpačiu, bus saugus. Daugelis ieško valdovo palankumo, bet teisingumas ateina iš Viešpaties. (Pat 29,25-26)


Apaštalas Paulius dar gražiau rašo: "Aš stebiuosi, kad jūs nuo to, kuris pašaukė jus Kristaus malone, taip greitai persimetate prie kitos evangelijos, nors iš tikro kitos nėra, o yra tik jus klaidinantys žmonės, kurie nori iškreipti Kristaus Evangeliją. Bet nors ir mes patys ar angelas iš dangaus imtų jums skelbti kitokią evangeliją, negu esame jums paskelbę, – tebūnie prakeiktas! Kaip anksčiau sakėme, taip dabar sakau dar kartą: jei kas jums skelbia kitokią evangeliją, negu esate priėmę, – tebūnie prakeiktas! Ar aš ieškau žmonių palankumo, ar Dievo? Gal stengiuosi įtikti žmonėms? Norėdamas patikti žmonėms, nebebūčiau Kristaus tarnas." (Gal 1:6-10).

Kai esi sutikęs Jėzų žinai kas yra tiesa, bet tam tikros srovės, kaip laikraščiai nuo senų laikų "Kam jaunimui tiesa" tendensingai, ypač prieš stojanmuosius į seminarijas papila purvo. Dėkoju Viešpačiui už juos ir laiminu juos, nes jie sudaro mums salygas pasitempt, neužmigt ir tobulėt.

Pax et Bonum!

Atsakė
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...