Jėzus atitaisė mūsų kaltes ir atlygino Tėvui už mūsų nuodėmes?

Paklausė Tema: Visi kiti
KBK 614: Ta Kristaus auka yra vienkartinė, ji užbaigia ir pranoksta visas aukas.  Pirmiausia tai yra paties Dievo Tėvo dovana: Tėvas atiduoda savo Sūnų, kad mus sutaikintų su savimi. Drauge tai yra auka žmogumi tapusio Dievo Sūnaus, kuris laisva valia ir iš meilės paaukoja savo gyvybę Tėvui per Šventąją Dvasią, kad išpirktų mūsų neklusnumą.

KBK 615: „Kaip vieno žmogaus neklusnumu daugelis tapo nusidėjėliais, taip ir vieno klusnumu daugelis taps teisūs“ (Rom 5, 19). Savo klusnumu iki mirties Jėzus pavadavo mus kaip kenčiantis Dievo Tarnas, kuris atiduoda save kaip auką už nuodėmę, prisiimdamas daugelio nuodėmę, ir juos nuteisina, prisiimdamas jų bausmę už kaltes. Jėzus atitaisė mūsų kaltes ir atlygino Tėvui už mūsų nuodėmes.

Bandau įsivaizduoti.

Dievas Tėvas sėdi savo soste ir stebi. Laukia kol žmonės nukankins jo vienintelį Sūnų. Ir tik po to, kai Sūnus nukankintas miršta ant Kryžiaus, Dievas Tėvas gali žmonėms atleisti...

Klaikus vaizdas. Klausimų daug. Bandysiu suformuluoti kelis:

(1) Gaunasi, kad Šv. Trejybė "nevieninga"? Susiskaldžiusi?

(2) Dievui Tėvui "atlyginta", bet mes likome tokie patys. Juk nuodėmės mus padarė netinkamus matyti Dievą. Tai kas mums iš to "nuteisinimo", jei negalėsime Jo regėti?

PS. kun. Arūnui: pateikti klausimai kaip tik ir kilo iš Jūsų įvardinto klausimo. Vis dar laukiu atsakymų...

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
Paklauskite savęs ar priimate Jėzaus atneštą nuteisinimą asmeniškai? Labai daug proto puikybės jūsų klausime.
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...