Kokias pareigas prisiima dirmavonės tėvas ar motina? Kokie įsipareigojimai prisiimami?

Paklausė Tema: Visi kiti
Gal galėtumėte plačiau pakomentuoti dirmavonės (sutvirtinimo sakramento) tėvams prisiimamas pareigas ir ką konkrečiai šie tėvai privalo daryti?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

Sutvirtinimo tėvų pareigas apibrėžia šie kanonai:

Kan. 892         Kiek įmanoma, sutvirtinamajam turi asistuoti sutvirtinimo tėvas ar motina, kurių pareiga yra pasirūpinti, kad sutvirtintasis elgtųsi, kaip tikras Kristaus liudytojas ir ištikimai vykdytų iš šio sakramento kylančius įpareigojimus.

Kan. 893         § 1. Sutvirtinimo tėvu ar motina gali būti tik kan. 874 nurodytas sąlygas atitinkantis asmuo.

            § 2. Tinka, kad sutvirtinimo tėvu būtų pakviestas krikštatėvis.

Kan. 874         § 1. Būtina, kad asmuo, norintis tapti krikštatėviu, atitiktų šias sąlygas:

 1o jį būtų parinkęs pats krikštijamasis, jo tėvai ar juos atstojantys asmenys, arba, tokių nesant, klebonas arba krikšto teikėjas.  Pariktasis privalo suvokti šias pareigas bei turėti intenciją jas tinkamai vykdyti;

 2o būtų sulaukęs šešiolikos metų amžiaus, nebent diecezijos vyskupas būtų nustatęs kitą amžiaus ribą arba klebonas ar sakramento teikėjas manytų, kad, esant teisingai priežasčiai, reikia padaryti išimtį;

 3o būtų katalikas, jau priėmęs sutvirtinimą bei šventosios Eucharistijos sakramentą, gyvenantis pagal tikėjimą bei dabar prisiimamas pareigas;

 4o nebūtų suvaržytas kokios nors teisėtai uždėtos ar paskelbtos kanoninės bausmės;

 5o nebūtų krikštijamojo tėvas ar motina.

            § 2. Pakrikštytajam, priklausančiam nekatalikiškai bažnytinei bendruomenei, leidžiama būti tik krikšto liudytoju drauge su krikštatėviu kataliku.

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...