Krikšto amžius — nevarbu?

Paklausė Tema: Krikštas
Kokio amžiaus vaiką pageidautina krikštyti?- klausė ponas Valdemaras

Antanas OFM atsakė: Amžius nesvarbu <...>

Tačiau argi Bažnyčia neberagina vaiką po gimimo krikštyti kaip galint greičiau? Maža kas... Kad neliktu nekrikštas?... Plg. KBK: 1282  Nuo seniausių laikų Krikštas yra teikiamas ir kūdikiams, nes jis yra Dievo malonė ir dovana be jokių žmogaus nuopelnų; kūdikiai yra krikštijami, remiantis Bažnyčios tikėjimu. Įžengimas į krikščioniškąjį gyvenimą atidaro kelią į tikrąją laisvę.

Ačiū už atsakymą (-us)
Susijęs su atsakymu į klausimą: Kokio amžiaus vaiką pageidautina krikštyti?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
Juk čia ir atsakyta...

Amžius nesvarbu.

Tačiau, pageidautina kuo anksčiau, kad kūdikystė ir vaikystė nebūtų be pašvenčiamosios malonės.

Jei krikštijamas žmogus nuo 7 metų, jau reikalingas vyskupo leidimas. Ypač jei yra 9-10 m. ir vyresni - tuomet vyskupas leidžia krikštyti tik, jei vaikas pasiruošęs Pirmajai Šv. Komunijai, o jei 14 m. ir vyresnis - jei pasiruošęs Pirmajai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimui.
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...