Ar netikintys Dievu, bet besilaikantys jo įsakymų pradedant nuo "Gerbk savo tėvą ir motiną", pateks į rojų?

Paklausė Tema: Visi kiti

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

 

"23 Kažkas jį paklausė: „Viešpatie, ar maža bus išgelbėtų?“ Jis pasakė jiems: 24 „Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus! Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs“.

25 „Kai namų šeimininkas atsikels ir užrakins duris, stovėdami lauke jūs pradėsite belsti į duris ir prašyti: 'Viešpatie, atidaryk mums!' O jis atsakys: 'Aš nežinau, iš kur jūs'. 26 Tada imsite dėstyti: 'Mes valgėme ir gėrėme tavo akivaizdoje, tu mokei mūsų gatvėse...' 27 O jis jums tars: 'Aš nežinau, iš kur jūs. Eikite šalin nuo manęs, visi piktadariai!'

28 Tai bus verksmo ir dantų griežimo, kai Dievo karalystėje pamatysite Abraomą, Izaoką, Jokūbą ir visus pranašus, o patys būsite išvaryti laukan. 29 Ir ateis iš rytų ir vakarų, iš šiaurės ir pietų, ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje. 30 Ir štai yra paskutinių, kurie bus pirmi, ir pirmų, kurie bus paskutiniai“." (Lk 13, 23-30)

 

Manau, čia galime nujausti atsakymą. Labai tikiu, kad daugelis bus išgelbėti, tačiau turėtume negaišti laiko svarstydami, kiek ir kas bus išgelbėti (palikim tai Gailestingajam Teisėjui), bet stengdamiesi įeiti pro tuos "ankštus vartus", ieškodami Dievo, ieškodami Tiesos, gyvendami pagal atrastą Tiesą (o ne kaip patogiau), darydami gera, klausydami savo sąžinės, turėdami gerą valią ir t.t.

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...