Dvasinė kultūra

Paklausė Tema: Visi kiti
Krikščionybė yra dominuojanti religija Lietuvoje ir pasaulyje.

Kodėl visa visuomenė tuomet yra tokia visai nesuinteresuota šios religijos vertybėmis?
Kodėl dominuoja vartotojiškumas, dauguma žmonių garbina pinigus, daiktus, egoistinį gyvenimo būdą, alkoholis yra populiaresnis nei Dievas. Dievocentrinės visuomenės vertybės neegzistuoja.

Kodėl esant tiek dvasininkų jie nieko nedaro, nomoko žmonių praktinių kasdieninių dalykų, vertybių? Kodėl egzistuoja tik ritualai?

Bažnyčia yra aukščiausia institucija visuomenėje, kodėl ji nėra atsakinga už visuomenės dvasinį vystymą, kultūrą šalyje turint tokius resursus?

Jei universitete 90 proc mokinių butu atsilikeliai ar tokį universitetą galėtume vertinti kaip gerą? Kaip galima tikėtis kad kažkas tikės Dievu tokioje tradicijoje?

Skaitant NT ten matoma priešinga situacija, kad Jėzaus mokiniai elgėsi atvirkščiai, padėdavo žmonėms tiesiogiai praktiniais dalykais ir dėl to žmonės tikėjo. Tačiau bažnyčioje dabar yra atvirkščiai, žmonės išlaiko dvasininkus, pastatus, tačiau realiai eina degradacija. Ar Jūs nematote tokių problemų?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
2013 m. krikščionybę išpažino apie 32 proc. žmonių, iš jų pusė - katalikai (16 proc). Didelė dalis jų save priskyrė dėl pačios Bažnyčios skelbiamo mokslo kilnumo, nors patys taip negyveno.

Galėtumėte pats pasiteirauti pažįstamų krikščionių, kodėl jie "visiškai nesuinteresuoti" savo religijos vertybėmis, tikriausiai ne visi sutiktų, kad visiškai.

Dvasininkų Lietuvoje apie 830-840, jie dirba 719 parapijose, keliose dešimtyse bažnytinių centrų ir įstaigų, dėsto universitetuose ir seminarijose, dirba ligoninėse, mokyklose, labdaros, kultūros įstaigose, taip pat atlieka ir "ritualus" pamaldų metu. Ne viską pastebėjote.

Lietuvoje ne Bažnyčia, o Seimas, Vyriausybė ir Prezidentas yra aukščiausios institucijos. Kalbant apie resursus, tai Bažnyčia gauna iš valstybės apie 3 milijonus per metus, dar susirenka aukų, tai apie 0,08 proc. Valstybės biudžeto (apie 36,2 milijardo). Beveik visi tie pinigai sunaudojami pastatų išlaikymui, kurie yra visos tautos ir valstybės brangus paveldas. Praktiškai visa Bažnyčios švietimo, labdaros ir dorinimo veikla vykdoma jos aktyvių narių aukomis. Dar Bažnyčia imasi iniciatyvos ir aktyviai reiškiasi taip pat valstybės lygmenyje, nors dėl to yra aršiai ir plačiai kritikuojama.

Būdamas kunigu, matau ir daugybę problemų, o šiuo metu labiausiai pergyvenu, kad Jūs, taip radikaliai už gėrį nusistatęs žmogus, neįsijungiate į Bažnyčios veiklą.
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...