Ar tada galima teigti, kad visi žmonės žemėje yra šventi?

Paklausė Tema: Šventieji
.... ar tada galima teigti, kad visi žmonės žemėje yra šventi?  o kas tada nešventi? žinau žmonių kurie elgiasi doriau nei daugelis kunigų, tai kaip čia išeina? kame tas šventumas?...... beje, pacituotose rašto vietose "būkite šventi" reiškia stengtis elgtis nepriekaištingai, nes žinome, kad nėra žemėje nei vieno žmogaus nenuodėmingo, taigi suprantame, kad nei vienas negali būti toks šventas , kaip Dievas, argi ne taip? :)))  beje, Mato evangelijoje 23:9 rašoma:" Ir nė vieno žemėje nevadinkite tėvu, nes vienas jūsų Tėvas, kuris yra danguje."....kodėl popiežius vadinamas šventuoju tėvu? ar tai reiškia, kad jis prisiima Dievo titulus? ir ne tik popiežius, ir vyskupai ir ne paprasti kunigai yra vadinami taip, kodėl? ačiū

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

Šventumas čia ne tik elgesio prasme.

Iki Kristaus mirties už mus buvo daug dorų žmonių Senajame Testamente, bet nebuvo šventų, kol Kristaus mirtis ir prisikėlimas nepadarė žmogaus šventu. Krikštu mes įgyjam šventumą, kurį paskui realizuojam tikėjimo gyvenimu, arba ne. Ne tik į elgesį reikia viską suvesti. "Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas" (Mk 16,16) Šventumą pelnomės ne iš savęs, bet gaunam iš Dievo. Kitas klausimas, ką mes su juo padarom paskui?...

Taip ir tėvystė: "aš klaupiuosi prieš Tėvą, nuo kurio kiekviena tėvystė danguje ir žemėje turi vardą," (Ef 3,14.15)

"Nuo kurio". Popiežius, vyskupai, kunigai ne savo mokslą skelbia ir ne savo darbą daro, bet Tėvo. Taip, kaip krikščionys yra graikiškai christianos - kristai (pažodžiui), nes savo gyvenimu liudija Kristų ("Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus." (Gal 2,20)), užtat ir vadinami kristais (jei neliudija, tai jau asmeninė problema ir Bažnyčios skausmas).

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...