Ar Šv Brigitai Švedei apreikšti Jėzaus pažadai yra tikri ir aprobuoti bažnyčios.

Paklausė Tema: Malda
Garbė ,Jėzui Kristui, norečiau, paklausti ar galima melstis, Šv Brigitos Maldas ir tiketi Išganytojo Jėzaus Pažadais ir ar šios maldos, yra abrobuotos bažnyčios.Štai tie pažadai apreikšti Jėzaus. Išganytojas dar kalbėjo: „ kas vienerius metus kasdien kalbės šias maldas, išgelbės iš skaistyklos 15 savo giminės sielų, 15 teisiųjų iš jo giminės gaus ištvermės malonę, 15 nusidėjėlių iš jo giminės atsivers. Asmuo, kuris jas kalbės, pasieks pirmąsias tobulumo pakopas, ir 15 dienų prieš jo mirtį aš duosiu jam savo brangųjį Kūną, kad taip jis būtų apsaugotas nuo amžinojo alkio; aš duosiu jam gerti mano brangiojo Kraujo, kad apsaugočiau jį nuo amžinojo troškulio. Ir artinantis mirčiai jis pajus didelį gailestį ir giliai supras savo nuodėmes. Aš pastatysiu mano pergalingo kryžius ženklą tarp jo ir piktojo priešo, kad jis būtų apsaugotas nuo jo žabangų. Prieš jo mirtį ateisiu su mano brangiąja, mylimiausiąja Motina ir, maloningai sutikęs jo sieą, įvesiu ją į amžinąjį džiaugsmą. Danguje ji patirs ypatingą mano Dievybės pažinimą, kurio nesuteiksiu tiems, kurie nekalbės šių maldų“.
Jei kas nors net ir 30 metų būtų gyvens sunkiose nuodėmėse, vos tik jis ims pamaldžiai kalbėti šias maldas arba pasiryš jas kalbėti, Viešpats jam atleis visas jo nuodėmes ir apgins jį nuo visų blogų pagundų. Jis sergė jo penkis pojūčius ir apsaugos jį nuo staigios ir netikėtos mirties, ojo sielą – nuo amžino prakeiksmo, ir viskas, ko jis prašys Dievo ir šv. Mergelė savo sielos išganymui, bus jam suteikta.
Kas šių maldų išmokys ir kitus, to džiaugsmas ir nuopelnai tęsis amžinybėje. Ten, kur kalbamos šios maldos, yra Dievas su savo malone. ( visas šias malones šv. Brigitai pažadėjo nukryžiuotasis Išganytojas prie krucifikso Romoje, Šv. Pauliaus bažnyčioje. Tas krucifiksas dar ir dabar ten yra garbinamas.Ir šganytojas dar kalbėjo: „ kas vienerius metus kasdien kalbės šias maldas, išgelbės iš skaistyklos 15 savo giminės sielų, 15 teisiųjų iš jo giminės gaus ištvermės malonę, 15 nusidėjėlių iš jo giminės atsivers. Asmuo, kuris jas kalbės, pasieks pirmąsias tobulumo pakopas, ir 15 dienų prieš jo mirtį aš duosiu jam savo brangųjį Kūną, kad taip jis būtų apsaugotas nuo amžinojo alkio; aš duosiu jam gerti mano brangiojo Kraujo, kad apsaugočiau jį nuo amžinojo troškulio. Ir artinantis mirčiai jis pajus didelį gailestį ir giliai supras savo nuodėmes. Aš pastatysiu mano pergalingo kryžius ženklą tarp jo ir piktojo priešo, kad jis būtų apsaugotas nuo jo žabangų. Prieš jo mirtį ateisiu su mano brangiąja, mylimiausiąja Motina ir, maloningai sutikęs jo sieą, įvesiu ją į amžinąjį džiaugsmą. Danguje ji patirs ypatingą mano Dievybės pažinimą, kurio nesuteiksiu tiems, kurie nekalbės šių maldų“.
Jei kas nors net ir 30 metų būtų gyvens sunkiose nuodėmėse, vos tik jis ims pamaldžiai kalbėti šias maldas arba pasiryš jas kalbėti, Viešpats jam atleis visas jo nuodėmes ir apgins jį nuo visų blogų pagundų. Jis sergė jo penkis pojūčius ir apsaugos jį nuo staigios ir netikėtos mirties, ojo sielą – nuo amžino prakeiksmo, ir viskas, ko jis prašys Dievo ir šv. Mergelė savo sielos išganymui, bus jam suteikta.
Kas šių maldų išmokys ir kitus, to džiaugsmas ir nuopelnai tęsis amžinybėje. Ten, kur kalbamos šios maldos, yra Dievas su savo malone. ( visas šias malones šv. Brigitai pažadėjo nukryžiuotasis Išganytojas prie krucifikso Romoje, Šv. Pauliaus bažnyčioje. Tas krucifiksas dar ir dabar ten yra garbinamas.Ir   šganytojas dar kalbėjo: „ kas vienerius metus kasdien kalbės šias maldas, išgelbės iš skaistyklos 15 savo giminės sielų, 15 teisiųjų iš jo giminės gaus ištvermės malonę, 15 nusidėjėlių iš jo giminės atsivers. Asmuo, kuris jas kalbės, pasieks pirmąsias tobulumo pakopas, ir 15 dienų prieš jo mirtį aš duosiu jam savo brangųjį Kūną, kad taip jis būtų apsaugotas nuo amžinojo alkio; aš duosiu jam gerti mano brangiojo Kraujo, kad apsaugočiau jį nuo amžinojo troškulio. Ir artinantis mirčiai jis pajus didelį gailestį ir giliai supras savo nuodėmes. Aš pastatysiu mano pergalingo kryžius ženklą tarp jo ir piktojo priešo, kad jis būtų apsaugotas nuo jo žabangų. Prieš jo mirtį ateisiu su mano brangiąja, mylimiausiąja Motina ir, maloningai sutikęs jo sieą, įvesiu ją į amžinąjį džiaugsmą. Danguje ji patirs ypatingą mano Dievybės pažinimą, kurio nesuteiksiu tiems, kurie nekalbės šių maldų“.
Jei kas nors net ir 30 metų būtų gyvens sunkiose nuodėmėse, vos tik jis ims pamaldžiai kalbėti šias maldas arba pasiryš jas kalbėti, Viešpats jam atleis visas jo nuodėmes ir apgins jį nuo visų blogų pagundų. Jis sergė jo penkis pojūčius ir apsaugos jį nuo staigios ir netikėtos mirties, ojo sielą – nuo amžino prakeiksmo, ir viskas, ko jis prašys Dievo ir šv. Mergelė savo sielos išganymui, bus jam suteikta.
Kas šių maldų išmokys ir kitus, to džiaugsmas ir nuopelnai tęsis amžinybėje. Ten, kur kalbamos šios maldos, yra Dievas su savo malone. ( visas šias malones šv. Brigitai pažadėjo nukryžiuotasis Išganytojas prie krucifikso Romoje, Šv. Pauliaus bažnyčioje. Tas krucifiksas dar ir dabar ten yra garbinamas. Laukiu jūsų atsakymo.

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
Šv. Brigitai Švedei duoti pažadai gali būti tikri, daugybė žmonių per juos sustiprino tikėjimą ir gavo malonių, tačiau jie priimami privačiu tikėjimu, o ne Bažnyčios autoritetu. Bažnyčia savo autoritetu pripažįsta ir įpareigoja tik visuotinius, būtiniausius išganymui dalykus, glaudžiai sutampančius su žmogaus prigimtimi, todėl pagal turinį priimtinus visų laikų žmonėms. Šv. Brigita, kaip ir daugelis, kalbėjo savo laikams, ir nors jos mokomi pamaldumai šventi ir naudingi, Bažnyčios nėra įsakyti. Nebūtinai senovine forma, bet Dievo per šventuosius duoti pažadai paprastai pildosi per amžius, ar bent kol atitinkamos pamaldumo formos yra praktikuojamos.
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...