Argi katalikų ir pravoslavų ne vienas ir tas pats tikėjimas - Dievu Tėvu ir Jėzumi Kristumi?

Paklausė Laima Gruodžio 30, 2014 Tema: Religija
Nuoširdžiai dėkinga už atsakymą kun. Vytautui B.
Argi katalikų ir pravoslavų ne vienas ir tas pats tikėjimas - Dievu Tėvu ir Jėzumi Kristumi? Juk skirtingos tik apeigos, jei teisingai suprantu. Bet štai dėl to šeimose kyla sumaištis, nes kiekviena nori išlaikyti savąjį tikėjimą, nors iš principo tai jokio skirtumo. O gal neteisingai suprantu? Gal tokiu atveju kūdikio nekrikštyti iš viso, o leisti jam pasirinkti, kai sueis 14 m.? Esu katalikė močiutė, sūnus katalikas, marti pravoslavė, bet abu nėra praktikuojantys. Štai ir nežinau, kaip geriau patarti...
Todėl ir klausiu Jūsų.

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Sausio 11, 2015
Labai panašu į dažnai pasitaikantį atvejį, kai Krikšto liudijimu bandoma uždengti tikėjimo trūkumą. Iš tiesų Jūsų pareiga buvo duoti sūnui gyvą tikėjimą, kurios atlikti tikriausiai nelabai pavyko, nes vaikelio krikštijimu rūpinasi ne tėvai. Tarp Katalikų ir Stačiatikių Bažnyčių yra ir daugiau skirtumų bei panašumų, negu išvardijote, tačiau jos abi duoda tikrą išganymo laidą ir sakramentinę malonę. Tačiau nėra ir negali būti Dievo malonės be tikėjimo, todėl svarbu ne kokį Krikštą vaikelis gaus, o iš kur gaus tikėjimo. Todėl gieriausia būtų pasitarti su jo tėvais, kuris iš jų pagal savąjį tikėjimą praktiškai ugdys vaikelį. Atitinkamu Krikštu ir galėtų būti pakrikštytas.
Užduoti Klausimą

Temos


...