Ar verta vesti?

Paklausė Tema: Santuoka
Kaip suprasti iš Evangelijos pagal Matą 19, 3-12 ( http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Mt_19 )
10 eilutę: "Tuomet mokiniai sakė: „Jei tokie vyro ir žmonos reikalai, tai neverta vesti“?
Ar tai nusivylimas? ar tai baimė, kad neįmanoma bus išlaikyti santuokos? Ar kas kitaip?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

Skaitykime visą perikopę: Mt 19

3Tuomet pas jį atėjo fariziejų. Spęsdami pinkles, jie paklausė: „Ar galima vyrui dėl kokios nors priežasties atleisti žmoną?“ 4 Jis atsakė: „Argi neskaitėte, jog Kūrėjas iš pradžių sukūrė žmones kaip vyrą ir moterį 5 ir pasakė: Todėl vyras paliks tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos, ir du taps vienu kūnu. 6 Taigi jie – jau nebe du, o vienas kūnas. Ką tad Dievas sujungė, žmogus teneperskiria“. 7 Tada jie klausė: „O kodėl Mozė liepė duoti skyrybų raštą atleidžiant žmoną?“ 8 Jis atsakė: „Mozė leido jums atleisti savo žmonas dėl jūsų širdies kietumo. Bet pradžioje taip nebuvo. 9 Taigi aš jums sakau: kas atleidžia žmoną, – jei ne dėl ištvirkavimo, – ir veda kitą, svetimauja“.[i1

Atsisakę tuoktis

10 Tuomet mokiniai sakė: „Jei tokie vyro ir žmonos reikalai, tai neverta vesti“. 11 Jėzus atsakė: „Ne visi išmano tuos žodžius, o tik tie, kuriems duota išmanyti. 12 Nes yra eunuchų, kurie gimė tokie iš motinos įsčių. Yra eunuchų, kuriuos tokius padarė žmonės. Ir yra eunuchų, kurie patys save tokius padarė dėl dangaus karalystės. Kas pajėgia išmanyti, teišmano“.[i2]

 

Jėzus kalba apie širdies kietumą ir santuokos neįšardomumą, kas nustebino klausiančiuosius.

Kad suprastume 11,12 eilutes galima prisiminti:

Mt 22

30 Prisikėlę nei ves, nei tekės, bet bus kaip Dievo angelai danguje.[i4]

 

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...