Visi tikėjimai veda į vieną Dievą, ar ne?

Paklausė Tema: Religija
Esu visiškai įsitikinęs, kad nesvarbu, koks tavo tikėjimas, jei elgiesi dorai tiek pats su savimi, tiek su kitais žmonėmis, galiausiai pasieksi amžinąjį gyvenimą. Ar ne taip?

Nejaugi tik krikščionių katalikų tikėjimas yra teisingiausias? Negi pagonis gyvendamas doriau už taip vadinamą kataliką nepateks į rojų?
Susijęs su atsakymu į klausimą: Ar galit pasakyti, kas yra tikrasis tikejimas?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

 

"Jėzus yra akmuo, kurį jūs, statytojai, atmetėte ir kuris tapo kertiniu akmeniu. Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti“. (Apd 4,11-12)

Jėzus sakė:  „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane." (Jn 14,6)

Be to, ne tik gyvenimo dorumas yra Dangaus karalystės sąlyga. Pagrindinė sąlyga yra tikėjimas Jėzumi Kristumi, įsišaknijimas į Jį (žinoma, tikėjimas be darbų yra miręs (žr. Jok 2,26)). Štai: "Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą." (Jn 3,16) "Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas." (Mk 16,16)

Dar: pagonis pagoniui nelygu. Vienam pagonybė yra Gyvojo Dievo ieškojimo kelio etapas, kitam, atradusiam Kristų - paleistuvystė, neištikimybė Jo atžvilgiu.

Apie New Age dvasingumą siūlau paskaityti šį Bažnyčios dokumentą: JĖZUS KRISTUS – GYVOJO VANDENS NEŠĖJAS 

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...