ar Adomas ir jo vardas iš tikro šv.?

Paklausė Tema: Šventieji
ar Adomas ir jo vardas laikomas (pripažintas) šventu visuotinėje Katalikų Bažnyčioje ? Bendravau su katalikų kunigu užsieniečiu, gyvenančiu ir tarnaujančiu jau ne vienerius metus Lietuvos Katalikų Bažnyčioje, jis sumišo, kai pasakiau, kad Lietuvoje (Katalikų bažnyčioje) Adomo vardas yra šventas ir jis pats (Adomas) - tokiu atveju - šventasis. (Berods Šv. Adomas yra minimas 12.24). Jei visuotinėje Katalikų bažnyčioje Adomo vardas nebūtų šventas (Adomas – ne šventasis), kokia situacija su tais asmenimis, kurių šventuoju (dangiškuoju) globėju Lietuvos Katalikų Bažnyčioje Krikšto metu parinktas (šv.) Adomas? O kaip su Ieva (taipogi minima 12.24)? Kokiu sektinu šventumu, pagal Bažnyčios mokymą, jie, Adomas ir Ieva, pasižymėjo? Šv. Raštas apie tai nutyli...

Vardai: http://www.vievioparapija.eu/sventieji-vardai

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
Adomo ir Ievos atveju galima taikyti posakį, kad vertingas ne indas, o brangenybė, kurią jis talpina. Šventas dalykas pašventina patį "indą". Adomu ir Ieva vadinami pirmieji žmonės, siejant juos su Dievo malone, nuodėme, atgaila ir  dieviškojo pažado gavimu. Pagal tai Bažnyčia juos pripažįsta šventaisiais, nors iš viso nėra ir tikriausiai negali būti jokių istoriškai įrodytų faktų net apie jų egzistavimą (todėl nėra ir jų darbų pavyzdžių). Šventasis Raštas kalba apie žmogaus situacijos dinamiką Dievo akivaizdoje, o tuos žmones pavadino Adomo ir Ievos vardais. Galima melstis į šiuos šventuosius, juos pasirinkti savo globėjais, kad jų užtartimu Dievas teiktų apsaugą ir globotų. Ne vien jų, bet ir daugybės kitų šventųjų nei pavardžių, nei asmens kodų nežinome.
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...