Garbindamas Švenčiausiajį sakramentą aš garbinu duoną ar Kristų?

Paklausė Tema: Komunija
Nesuprantu, ką reiškia garbinti Švenčiausiąjį Sakramentą? Man atrodo, kad mes garbinam stabą kažkokį ir klaupiamės prieš stabą.

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

Tai yra pats Kristus - gyvas Jėzus Kristus, su savo žmogyste ir dievyste.

"Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną – gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę“ (Jn 6,51)

"Jėzus jiems kalbėjo: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės!" (Jn 6,53)

"Vakarieniaujant Jėzus paėmė duoną, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė mokiniams, tardamas: 'Imkite ir valgykite: tai yra mano kūnas'" (Mt 26,26) /atkreipkite dėmesį: "TAI YRA mano kūnas"/

Ir dar daug kur kitur Šventam Rašte apie tai kalbama.

Vat tokiu būdu, duonos būdu, Jėzus su mumis pasilikęs yr.

Taip, Jis pirmiausiai duonos pavidalu pasiliko, kad būtų valgomas, kad būtų mums maistas ir priešnuodis prieš mirtį. Tačiau Bažnyčia, suvokdama relų Kristaus buvimą Švč. Sakramente duonos ir vyno pavidalais negali Jo negarbint adoracijoje...

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...