Ar krikštatėviu gali būti pakrikštytasis, tačiau nepriėjas sutvirtinimo sakramento suaugusysis ?

Paklausė Tema: Krikštas
Turime tokia situacija, Krikštamote pasirinkome katalikę merginą, kuri priejus pirmąją komuniją ir sutvirtinimo sakramentą, tačiau krikštatėvis yra krikštytas katalikų bažnycioje bet nepriėjas sutvirtinimo sakramento. Ar jis gali būti krikštatėviu ? ar krikšto liudijime bus įrašyti abu tėveliai, ar tik krikštamotė ?
Susijęs su atsakymu į klausimą: Kas gali būti krikšto tėvais?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
Garbė Kristui,

Krikšto tėvas, motina turi atitikti tokius reikalavimus:

a) Tėvų ar paties krikštijamojo parinktas, būtų tinkamas ir norėtų atlikti šią pareigą: rūpintis, kad pakrikštytasis (toji) gyventų krikščioniškai.

b) Būtų sulaukęs šešiolikos metų.

c) Būtų katalikas, sutvirtintas ir jau priėmęs Šv. Komuniją, taip pat gyvenantis pagal tikėjimą
 

d)  Nebūtų  krikštijamojo tėvas ar motina.

Su krikštu kylančius klausymus sprendžia klebonas pas kurį krikštysite. Gal Krikšto tėvas nutars atlikti išpažintį ir priimti Šv. Komuniją, tada jisai galės pilnai atlikti savo pareigą. Jei tokio noro jis neturi tikrai patarčiau susirasti kitą būsimą krikšto tėvą arba visada lieka liudytojo galimybė. Į krikšto pažymėjimą liudytojai nesirašo, jis pažymimas krikštų knygoje.

Pagarbiai
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...